جملات زیبا، تکان دهنده و به یاد ماندنی 11

جملات زیبا، تکان دهنده و به یاد ماندنی 11

♥ سردی نگاهو بشکن… فاصله ی سزای ما نیست… تو بمون واسه همیشه… این جدایی حق ما نیست… بودن تو آرزومه حتی واسه ی یه لحظه… می میرم بی تو

خوندن من یه بهانس… یه سرود عاشقانس… من برات ترانه میگم… تا بدونی که باهاتم… تو خود دلیل بودنم… بی تو شب سحر نمیشه
می میرم بی تو
من عشقت رو به همه دنیا نمیدم 
نمیدم…

♥ عــشــق فــقــط عــزیزم و دوســـتت دارم نــیــســــت! عشق اینه که تو هر شرایطی باهاش باشی؛ حتی اگه نفهمه…

♥ از بس تورو می خوام، انقد دوسِت دارم، که یک لحظه دلتنگیتو طاقت نمیارم، از بس که وابستم به این حس بی تابی، جز تو کسی رو توی قلبم نمی ذارم…

♥ کــــــاش می شد روزه ام را با بوســـه بر لبانـــت افطــــار کنم…

♥ خدایا
یا کسی رو بهمون نده
یا اگر میدی دیگه ازمون نگیرش
آخه آدم ها هم هدیه رو پس نمی گیرند تو که خدایی دیگه…

♥ به خاطر دلایل مذهبی از هم جدا شدیم؛ او فکر می کرد خداست و من قبول نداشتم…

♥ خدایا…! گاهی تو را بزرگ می بینم و گاهی کوچک، این تو نیستی که بزرگ می شوی و کوچک… این منم که گاهی نزدیک می شومو گاه دور…

♥ من به هر تحقیرى که شدم، با صداى بلند خندیدم… نام مرا گذاشتند با جنبه… بى آنکه بدانند خندیدم تا کسى صداى شکسته شدن قلبم را نفهمد…

♥ “روزی به تمام ایـن بی قـراری هـا می خندی و سـاده از کنارشان می گذری…!” این قشنگ ترین دروغیست که دیگران برای آرام کردنت به تـو می گویند… 

♥ معبود من!
خطا از من است می دانم….
از من که سال هاست، گفته ام “ایاک نعبد”
اما به دیگران هم دلسپرده ام…!
از من که سال هاست گفته ام “ایاک نستعین”
اما به دیگران هم تکیه کرده ام…!
…اما رهایم نکن…!
بیش از همیشه دلتنگم
به اندازه ی تمام روزهای نبودنم…

♥ وقتى دیدى ناراحتى یا خوشحالیت براش فرقى نمى کنه، دیگه وقتشه فراموشش کنى…

♥ چگونه می شود از خدا گرفت چیزی را که نمی دهد؟! می گویند قسمت نیست، حکمت است… من قسمت و حکمت نمی فهمم! تو خدایی، طاقت را می فهمی؟!

♥ چـــــــــمدان خــــــــریده ام، یــــــــــــک دنــــــــــــیا آرزو دارم، که باید به گــــــــــور ببرم…

♥ این درد نوشت ها نه دلنشین اند نه زیبا… اینها یک مشت حرفِ زخم خورده ی بغض دارند که نشانی دردناک از یک عشق ناکام دارند و تنها مخاطبشان غایب است…

♥ هنوز حرف پیرمرد عصابدستی را یادم نرفته که گفت مثل عصا باش هزار بار زمین بخور اما اجازه نده اونی که بهت تکیه داده حتی یه بار هم زمین بخوره!

♥ بارالها؛
ﻣﺮﺍ ﺑﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﮐﻮﭼﺎﻧﺪی، ﮐﻮﭼﻴﺪﻡ
ﺗﺮﺳﺎﻧﺪی، ﺗﺮﺳﻴﺪﻡ
ﺭﻗﺼﺎﻧﺪی، ﺭﻗﺼﻴﺪﻡ
ﺑﺎﺭ ﺍﻟﻬﯽ ﻣﮕﺮ ﻧﻪ ﺩﯾﺪﮔﺎﻧﻢ ﺍﻣﺎﻧﺖ ﺗﻮﺳﺖ؟
ﭘﺲ ﻫﺮ ﺁﻧﭽﻪ ﺩﯾﺪﻩ ﺍﻡ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺗﻮﺳﺖ
ﺑﻴﺎ ﺩﺭ ﺩﯾﺪﻫﺎﯾﻢ ﻧﺸﻴﻦ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺯﻣﻴﻦ ﺭﺍ ﺍﯾﻨ ﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻧﺸﺴﺘﻢ
ﯾﮑﯽ ﺷﺎﺩ ﻭ ﺩﯾﮕﺮی ﻧﺎﺷﺎﺩ!
ﯾﮑﯽ ﺩﺭ ﻋﺮﺵ ﻭ ﺩﯾﮕﺮی ﺑﺮ ﻓﺮﺵ!
ﯾﮑﯽ ﺳﻮﺍﺭﻩ ﻭ ﺩﯾﮕﺮی ﭘﻴﺎﺩﻩ !

ﭼﺮﺍ؟! ﭼﺮﺍ؟! ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺩﯾﺪﮔﺎﻥ ﻣﺮﺍ ﻣﻴﻞ ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻧﻴﺴﺖ
ﻧﻤﯽ ﭘﺮﺳﯽ ﭼﺮﺍ؟
ﺍﻟﻬﯽ ﻭﺟﻮﺩﻡ ﺭﺍ ﮐﻔﺮ ﺍﺣﺎﻁﻪ ﮐﺮﺩ ﺁﺭی ﮐﻔﺮ!
ﮐﻔﺮ!
ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ﺑﺎ ﺯﻧﯽ ﺗﺮﺷﯽ ﻓﺮﻭﺵ ﺁﺷﻨﺎ ﺷﺪ، ﺯﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﺨﺖ ﺯﺭﺩ، ﺩﺭ ﺷﺐ ﺳﺮﺩ، ﮐﻨﺎﺭ ﻋﻤﺎﺭﺗﯽ ﺗﺎﺟﺮ ﺑﻮﺩ
ﺍﻣﺎ ﻣﺤﺼﻮﻟﺶ ﻫﻤﻪ ﺩﺭﺩ
ﭼﻘﺪﺭ ﺍﯾﻦ ﺻﺤﻨﻪ ﺩﺭ ﭘﻬﻨﻪ ﺩﯾﺪﮔﺎﻧﻢ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺁﻣﺪ ﺍﯾﻦ ﺍﯾﺎﻡ ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ﺗﺎﺏ ﺩﯾﺪﻥ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪﭘﺲ ﯾﺎ ﺩﯾﺪﮔﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺑﮕﺸﺎی
ﯾﺎ ﭼﺸﻢ ﻫﺎی ﻣﺮﺍ ﺑﺒﻨﺪ…

♥ نباشی! دلم که هیچ… دنیا هم تنگ می شود…

♥ برای دیدن رویت نگارم، تمام لحظه ها را می شمارم، که از چشمان بی تابم بخوانی: “تو را تا بی نهایت دوست دارم”

♥ دیـگــه بــه تــو فــکـر هـــم نـمـیـکنـم، گنـــاه اســــت! چـشــم داشـتـن بــه مـــال غــریـبـه هـــا . . . !

♥ تـو چـه می دانی از حـالُ روز ڪـسی ڪـﮧ دیگــر هیــچ نـگاهی دلــش را نمی لرزانــد…

♥ نشـسـتــه ام

رو بــه نقشـه ی جـغـرافـیـا

و تمـام مســیـرهایــی را که

بــه نـگاهـت خـتـم مـی شـوند

عـلامـت می زنـم

هیچ راهـی همـوار نیسـت فرقــی نمی کند هر جای دنیا که باشـی خودم هم که نباشم دلم پیش توست… هـمیشــﮧ…

♥ هر وقت بهت میگم دوستت دارم می خندی، پس یه دل سیر بخند… چون به اندازه تموم خنده های قشنگت دوستت دارم…

♥ شعور داشته باش و داد نزن…
شعور داشته باش و فحش نده…
شعور داشته باش و تلفن رو روش قطع نکن… 
شعور داشته باش و نخواه که نبینیش…
شعور داشته باش و ازش متنفر نباش…

شاید اون خسته هست… 
شاید اون دلش از جایی گرفته… 
شاید اون نیاز به تنهایی داره… 
شاید اون دچار نوسان روحی شده… 

شاید اون دلش برای خودش تنگ شده…

♥ خدا تنها روزنه امیدی است که هیچ گاه بسته نمی شود. تنها کسی که با دهان بسته هم می توان صدایش زد. تنها خریداریست که اجناس شکسته را بهتر برمی دارد. وقتی همه تنهایت گذاشتن محرمت می شود. و تنها سلطانی است که دلش با بخشیدن آرام می گیرد نه با تنبیه کردن. خدا را برایتان آرزو دارم…

♥ چیزی را که می خواهید با تهدید به دست بیاورید با تبسم زودتر به آن می رسید…

♥ من همیشه خوشحالم!
می دانید چرا؟!
برای اینکه از هیچکس برای چیزی انتظاری ندارم…
انتظارات همیشه صدمه زننده هستند؛
زندگی کوتاه است،
پس به زندگی ات عشق بورز…
خوشحال باش و لبخند بزن… فقط برای خودت زندگی کن…

♥ جایزه بهترین بازیگر می رسد به بالش من که هر شب نقش تو را عالی بازی می کند…

♥ دیدی وقتی گریه می کنی…
همه میگن:
ولش کن بزار راحت باشه…
اما وقتی می خندی همه میگن:
چی شده بگو ما هم بخندیم؟
“حکـــــــایت آدم های بی وفا همینه”…

♥ شغلش این بود بیاید،
عاشق کند…
تنها بگذارد و
برود…!
نامرد… نمی‌دانم! مامور بود یا معذور…

♥ نگاهم آنقدر پیش تو ماند تا راه بازگشت به چشمم را فراموش کرد…

♥ هزار بار هم از این دنده به آن دنده شوی، فایده ندارد! این تخت خواب “آغوش” کم دارد…

♥ آدم باید یه “تو” داشته باشه که هر وقت از همه چیز خسته و نا امید شد بهش بگه: مهم اینه که تو هستی؛ گور بابای دنیا!

♥ برایم در ردیف کسانی هستی که به قول نیما: “یادت روشنم می دارد”…

♥ وقتی یه بی معرفت که شده تمام زندگیت و نمی تونی ببینی یا باهاش حرف بزنی، وقتی دلت براش کلی تنگ شده باشه، کلافه ای حوصله نداری بهونه می گیری، از همه بدتر اینه قرص می خوری که حداقل بخوابی اما خوابشو می بینی…

♥ شاهـــزاده من، کاش بدانی فراموش کردنت مثل بر آورده شدن آرزوهایم، محـــــــال است…!!!

♥ از آدم‌هــــــا بگـذر! دلـــت را بزرگتـــــــر کن، ناراحت این نباش که چـــرا جاده‌ی رفاقت با تو همیشه یک‌طرفه است؛ مهــــم نیست اگـر همیشـــه یک‌ طـــرفـه‌ای، شـــــاد باش که چـــیزی کـــــم نگـذاشته‌ای و بدهـکار خودت، رفاقتت و خدایت نیستی…

♥ این نیز بگذرد…

اما بعضی چیزها هست که هر چقدر هم بگذرد، “نمی گذرد” و داغشان تا ابد بر دل آدم می ماند…

♥ ای کاش انسان ها همانقــــــدر که از ارتفاع می ترسیدند، کمــــی هم از پستی هراس داشتند…

♥ این منم که گم شده ام یا تویی که پیدا نمی شوی…؟!

♥ بعضی از آدم ها تجدید چاپ می شوند و بعضی از آدم ها فتوکپی یا رونوشت آدم های دیگرند. بعضی از آدم ها با حروف سیاه چاپ می شوند و بعضی از آدم ها صفحات رنگی دارند…

♥ هر آدمی توو زندگیش یه بی معرفت داره که اون بی معرفت یکی از دوست داشتنی ترین آدمای روزگاره…

♥ یه وقتایی هست که دوست داری عشقت خواب باشه و خیلی حرفارو تو خواب بهش بگی
بگی که بدون اون می میری
بگی که از بودنش خدا رو ممنونی
بگی که تمام دنیای تو توی اون خلاصه شده
یا حتی آروم ببوسیش و خیالت راحت باشه که آرووووم خوابیده
و تا صبح بهش نگاه کنی و از دوست داشتنش لذت ببری…

♥ یه قطره اشک روی گونه هام لغزید… و بهم فهموند که چقدر دلم برای داشتنت تنگ شده…

♥ هر کس در قلب خود دردهایی دارد… اما کاش از دردهایمان درس بگیریم، نه ترس…

♥ خوشی با خوبی فرق دارد؛ بخاطر خوبی ها از خیلی خوشی ها باید گذشت…

♥ “مـن و تـو ” قـشـنـگ تـریـن تـرکـیـب دنـیـاسـت…

♥ آنکه می گوید جدایی سه بخش دارد، نمی داند هر بخشش “هزار” درد دارد…

♥ عزیزکم… دل من جاده که نیست هرازگاهی که تنها ماندی در فکر عبورش باشی…

♥ اون قبل تر ها که جلوی تلفن های عمومی صف می کشیدند، عشق ها با ارزشتر بود از این روزها که پشت خطی ها صف می کشند…

♥ خــــود آزاری یعنــــی، میــــری اونجاهایــــی کـــه باهاش خاطــــره داشتــــی و بــــه یــــادش مــــی میری…

♥ گفتند عینک سیاهت را بردار دنیا پر از زیبایی هاست! عینک را برداشتم… وحشت کردم از هیاهوی رنگ ها! عینکم را بدهید می خواهم به دنیای یکرنگم پناه ببرم…

♥ چــه دمــدمــے مـزاج شـده احـساســم

گـــاهـے آرام . . .گـــاهـے بــارانـے . . .چه بـے ثـبـاتــم بـے تـ ـ ـو !!!
 
♥  گــــرمـــی دستهـــای تــــو
آتشـــــی است که بـا آن
تمـــــام وجــــودم را گــــرم خواهــــم کـــرد
حتـــی در سرمـــای زمستــــان
وایــن یعنـــی همـــان دوســــت داشــــــتن
و مـــن بـــرای دوســــت داشــــــتن

دلیــــل نمـــی خواهــــم
همـــین دستهـــای تـــو کـــافــــــی است ..

♥ درود بر آدم هایی که وقتی می فهمن چقدر دوسشون داری، بازم آدم می مونن…

♥ شاید تنها کسی نبودم که دوستت داشتم… اما کسی بودم که تنها تو را دوست داشتم!

♥ اگــــر می دانستـم انسـان هـا را بـه خـاک می سپـارنـد، خــــاک می شـدم تـا تـــو را بـه مــن بسپـارنـد! 

♥ یــه روز یــه تــرکـــه.
زیـــر خروار خــروار آوار گیـر کــرده بــود…
بـه خــون نیــاز داشـت…
به لباس بــه آب بـه غـذا…
اگر مـن هیچ کـاری براش نکـنم… یه عمر شــرمنــده اش می شم…

آره… جوک نبود!

آذربایجان، تسلیت

 

مرور لحظات عاشقی:
عشق یعنی:

عشق یعنی… نتونی صبر کنی تا کسی شما رو به هم معرفی کنه.
عشق یعنی… همون سلام اول.
عشق یعنی… چیزی مثل تنفس در هوای پاک کوهستان.
عشق یعنی… یک موهبت طبیعی که باید اونو پرورش داد.
عشق یعنی… انفجار احساسات.
عشق یعنی… وقتی دلت میره نتونی جلوشو بگیری.
عشق یعنی… جذب شخصیتش بشی.
عشق یعنی… وقتی تو از اون بخوای که زن زندگیت بشه.
عشق یعنی… وقتی من و تو ما می شیم
عشق یعنی… حاصل جمع دو انسان
عشق یعنی… مایه قوت قلب
عشق یعنی… شادی و نشاط
عشق یعنی… جواهر قیمتی خودتو به دست بیاری.
عشق یعنی… توی ذهنت خودتو با اون مجسم کنی.
عشق یعنی… وقتی توی انتخابت شک نداری.
عشق یعنی… وقتی دل پادشاهی می کنه.
عشق یعنی… وقتی اطمینان پیدا می کنی که اون زن دلخواهته.
عشق یعنی… وقتی مردی به دختر دلخواهش برمی خوره.
عشق یعنی… کم کردن فاصله ها.
عشق یعنی… کلید یه رابطه محکم.
عشق یعنی… دو تایی سوار یه ماشین قوی توی پستی و بلندی ها.
عشق یعنی… فرار کردن به دنیای خصوصی خودتون.
عشق یعنی… خاطرات خوشی را که با هم داشتین بشماری تا خوابت ببره.
عشق یعنی… بوی عطرش از خاطرت نره.
عشق یعنی… از خودت بپرسی چرا دم به ساعت بهت زنگ نمی زنه.
عشق یعنی… همیشه برای زنگ زدن به هم وقت پیدا کنید.
عشق یعنی… دلت بخواد هدیه ای به اون بدی که مثل یه گنج نگهش داره.
عشق یعنی… وقتی با هم مشکل پیدا می کنید به حرفای هم خوب گوش کنید.
عشق یعنی… یادت نره که هر کسی باید بتونه عقیدشو بگه.
عشق یعنی… خوبی هاشو هم در کنار بدی هاش ببینی.
عشق یعنی… یه عالمه حرفو با یه اشاره گفتن.
عشق یعنی… تمام توجهت به اون باشه.
عشق یعنی… کسی رو داشته باشی که ازت محافظت کنه.
عشق یعنی… هلش بدی توی مسیر درست.
عشق یعنی… توی پرداخت صورت حساب کمکش کنی.
عشق یعنی… یه قرار ملاقات خیلی مهم.
عشق یعنی… وقتی باهاش قرار داری حسابی به خودت برسی.
عشق یعنی… مثل توی قصه ها رمانتیک بودن
عشق یعنی… براش یه نامه ی رمانتیک بفرستی.
عشق یعنی… بعضی وقتا دل همدیگه رو شکستن.
عشق یعنی… چیزی که کمک می کنه تا دل شکسته رو دوباره درمون کنی.
عشق یعنی… با هم ارتباط قلبی داشتن.
عشق یعنی… با هم موسیقی رمانتیک گوش دادن.
عشق یعنی… از اینترنت بیرون اومدن و کامپیوتر رو خاموش کردن و با هم به گشت و گذار رفتن.
عشق یعنی… وقتی نشونه ها امید بخشن.
عشق یعنی… شمع و مهتاب و ستاره ها.
عشق یعنی… احساس کنی که همه ی دور و برت رو عشق گرفته.
عشق یعنی… چیزی که از کلمات قوی تره.
عشق یعنی… روی دریای خوشبختی شناور بودن.
عشق یعنی… بعضی وقتا بی حوصله شدن.
عشق یعنی… روی هم اسمای قشنگ گذاشتن.
عشق یعنی… چیزی که شما رو ثروتمندترین آدمای روی زمین می کنه.
عشق یعنی… بعضی وقتا جز ماه غم زده همدمی نداشته باشی.
عشق یعنی… جادوش کنی.
عشق یعنی… کسی رو داشته باشی که لحظات قشنگ زندگیت رو باهاش شریک بشی.
عشق یعنی… وقتی توی دنیا هیچ چیز جز خودتون دو تا اهمیت نداره.
عشق یعنی… دو چهره خندون.
عشق یعنی… یه بازی که تمومی نداره.
عشق یعنی… چیزی مثل برنده شدن توی بازی.
عشق یعنی… وقتی شب مهتاب برات شعر می خونه.

عشق یعنی… “تــــــــــو”

این مطلب را به اشتراک بگذارید...
Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page
Ads J
Ads J

درباره نویسنده

میثم محمدی

متخصص آی تی، طراح وب سایت، کارشناس سئو و پشتیبانی وب سایت، مدیر وب سایت «به روز آى تى»، مدير فروشگاه اینترنتی ماچو، مدرس طراحی وب سایت و فارغ التحصيل كارشناسى مترجمى زبان انگليسى

مطالب مرتبط

27 نظر

 1. کیانوش

  آقا میثم برات چند تا اس توپ میگم بذار تو سایت اگه دوست داشتی
  1- روزی پسری در خیابون شیفته ی دختری میشه به او سلام می کنه و میگه میشه چند دقیقه ای باهم باشیم و صحبت کنیم؟! پسره با دختره این قدر گرم صحبت میشن که چند ساعت می گذره و پسره میگه من با یه نگاه شیفته تو شدم میشه همیشه با هم باشیم؟ دختره میگه آره! چند دقیقه بعد ماشین گرون قیمتی جلوی اونا ترمز می زنه. دختره میگه خیلی خوش گذشت اما من همیشه نمی تونم پیاده راه برم! دختره سوار ماشین شد. راننده گفت خانوم شرمند پیاده شید من راننده آقا هستم…
  2- کارگره خسته ای سکه ای از جیبش بیرون آورد تا صدقه دهد، ناگهان پشیمان شد! روی صندوق نوشته بود: صدقه، عمر را زیاد می کند… :yes:

  پاسخ دادن
 2. amirmohammad

  بکارت ” را درست بخوان .
  یک بار دیگر برایت تفسیر میکنم .
  یعنی :
  صاحبش بکارت می آید ، چون هنوز این یکی را امتحان نکرده ای !!
  اما وقتی بکارت را از او گرفتی ، دیگر بکارت نمی اید !
  چون دیگر امتحانش کرده ای و میروی سراغ دیگری که بکارت بیاید !
  اما یادت باشد …
  یکی هست که روزی بکارت رسیدگی کند لعنتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی !!!!

  پاسخ دادن

نظر دادن (انجمن پرسش و پاسخ)

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


4 + = 8