جملات زیبا، تکان دهنده و به یاد ماندنی 5

www.Meisam-Mohammadi.com

♥ ۱۰ چیز که خداوند در مورد آن ها هرگز از تو سؤال نمی کند:

۱- خداوند از تو نخواهد پرسید پوست تو به چه رنگ بود،
بلکه از تو خواهد پرسید که چگونه انسانی بودی؟

۲- خداوند از تو نخواهد پرسید که چه لباس هایی در کمد داشتی،
بلکه از تو خواهد پرسید به چند نفر لباس پوشاندی؟

۳- خداوند از تو نخواهد پرسید زیربنای خانه ات چند متر بود،

بلکه از تو خواهد پرسید به چند نفر در خانه ات خوش آمد گفتی؟

۴- خداوند از تو نخواهد پرسید در چه منطقه ای زندگی می کردی،
بلکه از تو خواهد پرسید چگونه با همسایگانت رفتار کردی؟

۵- خداوند از تو نخواهد پرسید چه تعداد دوست داشتی،
بلکه از تو خواهد پرسید برای چندنفر دوست و رفیق بودی؟

۶- خداوند از تو نخواهد پرسید میزان درآمد تو چقدر بود،
بلکه از تو خواهد پرسید آیا فقیری را دستگیری نمودی؟

۷- خداوند از تو نخواهد پرسید عنوان و مقام شغلی تو چه بود،
بلکه از تو خواهد پرسید آیا سزاوار آن بودی و آن را به بهترین نحو انجام دادی؟

۸- خداوند از تو نخواهد پرسید که چه اتومبیلی سوار می شدی،
بلکه از تو خواهد پرسید که چند نفر را که وسیله نقلیه نداشتند به مقصد رساندی؟

۹- خداوند از تو نخواهد پرسید چرا این قدر طول کشید تا به جست و جوی رستگاری بپردازی،
بلکه با مهربانی تو را به جای دروازه های جهنم، به عمارت بهشتی خود خواهد برد.

۱۰- خداوند از تو نخواهد پرسید که چرا این مطلب را برای دوستانت نخواندی،
بلکه خواهد پرسید آیا از خواندن آن برای دیگران در وجدان خود احساس شرمندگی می کردی؟

♥ درد دل هایت را به هیچ کس نگو چون یاد می گیرند چگونه دلت را به درد بیاورند…

♥ از دبـــــــــــستان تا سطوح عالیه همه جا بحث رسم اشکال هندســــــــــــــــــــی است هیچ استادی حرفی از رسم آدمیــــــــــت نمی زند!

♥ صبرت که تمام شد نرو… معرفت تازه از اینجا شروع میشه…

♥ ما دیگر فقیر نیستیم… دیروز پزشک آبادی گفت: “چشم های پدرم پر از آب مروارید است…”

♥ همـیـشه دلـتنـگى بـه خـاطر نـبـودن شـخصـى نیست! گــاهى بـه عـلت حضــور کسى در کنـارت است کـه حـواسش بـه نـگــاه عـاشق تـو نیست…!

♥ خسته شده ام از نداشته هایى که برچسب داشتن را بر آدم مى زند… برگرد، همان گونه که داشتنت آرامم مى کند، بمون…

♥ خدایا نمی خوام کسی رو نصیبم کنی که برام بمیره، یکی رو معرفی کن که باهام بمونه…

♥ کاش بیایی…! نمی خـــواهم آخرِ قصـــــه را بدستِ این کلاغ هایِ سرگــردان بِســـپارم…

♥ خنده دار است! حرف هاى دلت را جایى بزنى تا شاید از بار سنگین دلتنگیت کم شود… اما اون به چشم تکرارى بودن محکومت کند! که این دل تو نیست دروغ هایت را براى من نیاور…

♥ تمام خود را در تو جا گذاشته ام! حالا تو، هم تویى، هم من! و من خالى از من…

♥ درد که می گیرد قلبم… لبخند می زنم! یادگاری توست…

♥ به سلامتی خودم که تنها کسیه که منو به خاطر خودم دوست داره همیشه باهامه، بهم خیانت نمی کنه و تنهام نمی ذاره…

♥ درست وقتی دوس داری درکت کنه ترکت می کنه! اینه قصه ی ما آدما…

♥ سلامتیه اونایی که این روزها… نه برای کسی… نه برای عشقی… نه برای جایی… نه برای چیزی… بلکه دلشون برای خودشون تنگ شده… خود خودشون…

♥ من غــــــرورم را به راحتــــــی به دست نیــــــاوردم کــــــه هر وقت دلـــت خواست خـــــردش کنی…! غـــــــرور من اگر بشکـنـــــــد… با تـــکـــــه هـــایـــــش شاهـــــــرگ زنــــدگـــــی تـــــو را نیز خواهـــــد زد…!

♥ لـعـنـتـی تـو “دل” داشـتـی و حـکـم لازم نـکردی!؟

♥ نـــــه نـــــام! نـــــه چــــــــهره! نـــــه اثر انگـــــشت! آدم ها را از طرز ” آه ” کشیدن ‌شان بشناسید…!

♥ گاهی مجبوری بُغضت را با یک مقدار آب فرو ببری و بگی… خـــــــــــــدا بزرگـــــــــــــــــه

♥ بعد از آغوش تو دیگر هرگز گرم نشد روزگارم…

♥ یک محل را نذری می دهید، بی آن که حواستان باشد نیازمندان، زورشان به صف ایستادن نمی رسد و اگر هم برسد، از لباس هایشان خجالت می کشند… نذرتان قبول! که هم محلی هایتان از زعفران برنج نذریتان تعریف می کنند…

♥ دروغ گفتـم! نصف زندگـی ام واقعــاً کــم است! حاضــرم تمــام زندگی ام را بدهم تا برای همیشه شادی و آرامش میهمان نگاه معصــوم تــو باشد…

♥ دیـگران بهش میگن روزِ ولـنـتـایـن… ولـی اَمـثال من بـهـش مـیـگیم روز سـه شـنـبه!

♥ به کسـی که از دستت عـصــبیه لبـخند بزن…! نابودش می کنـی…

♥ وقتی دلتنگ می شوم تو را در میان اشک هایم می بینم ولی اشک هایم را پاک می کنم تا کسی تو را نبیند…

♥ خداوندا… تقدیر دوستانم را زیبا بنویس تا من جز لبخند از آن ها چیز دیگری نبینم…

♥ در این شب سرد دلم یه عالمه تو می خواهد که در آغوشت بگیرم ولی تو نیستی و من در آغوش خودم هستم، من خودم را در آغوش گرفته ام… نه چندان با لطافت… نه چندان با محبت… اما وفادار وفادار…

♥ غـــــــروب جمعه هم که تموم شده نمی دونم چرا هنوز دلـــــــم گرفته! فکر کنم این دلگیری غـــــروب جمعه دیگه جمعه ُ شنبه نمی شناسه به تمام هفته سرایت کرده…

♥ خدایا یادت هست؟ اون روز دستتو گرفتم کشیدم بردم پیش اون با انگشتم مستقیم نشونش دادم گفتم: “خدا من اینو می خوام، خودت درستش کن!” نگاهی بهش انداختی و گفتی: “این؟! من بهتر از این رو بهت میدم” من پامو به زمین کوبیدم و گفتم: “نه! همین! من اینو خیلی دوست دارم! فقط همینو می خوام!” برگشتی مستقیم توی چشمانم زل زدی و گفتی: “نمیشه! آخه او مال کس دیگه ای شده!” بعد روتو برگردوندی وقدم زنان رفتی… خدایا یادت هست؟!

♥ باور کن غلّو یا بلوف نیست کم نیاوردم، کوتاه آمدم…

♥ بــــی خـــیال هـــر چــِـه زِمســــتان اســت و بـــَرف است… و ســرمـــا تـَـمــام پنـــجــــره هـــا را بـــاز گــــذاشـــته ام! تــا شـــایـــد بـــاد بـــویِ پیــــراهــنــت را بیــــاورد…

♥همیشه سخت ترین جای ِ کار اینه که،‌ تظاهر کنی که هیچی نشده…

♥ معذرت خواهی‌، حرمت داره… یه نفر غرورش و می شکنه… بخاطر تو… از کنار معذرت خواهی‌ ساده رد نشو…

♥ سخت ترین فعلی که برایت به سادگی صـــــــرف کردم… عمـــــــــــرم بود…

♥ تــنـــهــــایـــی یعـــنـــی: یـه آهـنـگــــ و بــشـیـنـی صــدبــار گــوش بـدیـشــــــ…. ولــــی کـسـی نـبـاشـه بـگـــه لـامصـب… ایـنـو عـوضـش کــن…

♥ دو نفر که همدیگر را خیلى دوست داشتند و یک لحظه نمى توانستند از هم جدا باشند، با خواندن یک جمله معـــروف از هــم جـــدا مى شــوند تا یکدیگر رو امتحان کنند و هــر کــدام درانتظار دیگــرى همدیگر را هیچ وقت نمى بینند. چون هر دو به صورت اتفاقى به جمله معروف ویلیام شکسپیر بر مى خورند: “عشقت را رها کن، اگر خودش برگشت، مال تو است و اگر برنگشت از قبل هم مال تو نبوده…”

♥ می گن با هرکی دوست بشی شکل و فرم اونو می گیری… فکرشو بکن اگه با خدا دوست بشی چه زیبا شکل می گیری…

♥ گذشته رو اگه به دوش بکشی کمرت خم میشه ولی اگه بذاری زیر پات قدت بلند میشه…

♥ به تعدادی جانورشناسِ ماهر برای توجیه رفتار بعضی‌‌ها نیازمندیم… روانشناسی‌ دیگه نتیجه نمیده!

♥ امروز توو خیابون دست یک نفر یه قناری دیدم. پرسیدم: فروشیه؟ گفت: نه رفیقمه! به سلامتی اونایی که رفیقاشونو نمی فروشند…

♥ یادت باشد همه قراردادها را روى کاغذ بى جان نمى نویسند! بعضى از قراردادها و عهدها را روى قلب مى نویسند! حواست به این عهدهاى غیر کاغذى بیشتر باشد… شکستنشان یک آدم را می شکند…

♥ چقدر الان نیاز دارم یکی دست گرمش رو بذاره روی شونم بگه نگران نباش من پشتتم… چقدر پشت من همیشه خالیه…!

♥ دختری به کوروش کبیر گفت: من عاشقت هستم! کوروش گفت لیاقت شما برادرم است که از من زیباتر است و پشت سر شما ایستاده… دخترک برگشت و دید کسی نیست! کوروش گفت: اگر عاشق بودی پشت سرت را نگاه نمی کردی…

♥ ما آن گونه نیستیم که فکر می کنیم… آن گونه هستیم که “فکر” می کنیم…

♥ خــودم قبـــول دارم کـــهنه شـــده ام آنـــقدر کــهنه کــه می شــود روی گردو خـــاک تنـــم یــادگــاری نــوشت… بنویس و برو…!

♥ مردم عوض شدند! زمونه عوض شده! این روزها وقتی با یه نفر دست میدی،باید بعدش انگشتاتو بشمری ببینی هر پنج تاشو پس گرفتی…

♥ غصه مــــرا خورد… وقتی دیدم دست به سینه ایستادی…! تمام راه را برای آغوشــــــت دویـــــــــده بودم…

♥ کاش هر روز جمعه بود! آن وقت می توانستم دلتنگی هایم را برگردن غروبش بیاندازم…

♥ هر صبح بیدار می شوند روی شانه هایم می نشینند و تا شب خمیازه می کشند این فرشته های لعنتی…

♥ در زندگی منتظر معجزه نباش، خودت معجزه ی زندگیت باش…

♥ مرا با خودت ببر، دنبال بهانه نباش عزیزکم، چشم که گذاشتم برو و هر وقـت خواستـی برگرد… من تا بی نهایــــــ ــــت شمردن را بلدم…

♥ آنقدر فریادهایم را سکوت کرده ام که اگر به چشمانم بنگرید کر می شوید…

♥ کــــــــاش آدم هیــــــــچوقــت نفهــــمــه یــــــــه حـــرفایـــــــ ی دروغ بـــــــــوده!

♥ قطار می رسد برای بعضی ها کسی منتظر نیست… برای بعضی ها کسی را نمی آورد… اما، بیچاره آن هایی که مسافرشان را دیگران به خانه می برند…

♥ وقتــــــی سرت رو روی شــــونه هــــای کســــی کــه دوستــــش داری می ذاری، بزرگ تــــرین آرامـــــش دنیــــا رو تو خودت احســـــاس می کنــــی… و وقتــــــی کســــی کـــ ه دوستت داره سرش رو روی شونـــه هات بــــــذاره، احساس می کنــــــی قوی تریـــــن موجـــــود جهـــــان هستـــــی…

♥ بعضــی آدم ها نقــش صِفـــــر رو بازی می کنن تو زندگــــی… اگه ضـــرب بشن تو زندگیت، همه چیــــزت رو از بیــن می بـــــرن…

♥ هنوز هم مرا به جان “تو” قسم مى دهند… مى بینى؛ تنها من نیستم که رفتنت را باور نمى کنم…!

♥ آهـــای تویی کــه میگـــی با یه نگاه به چشـای طــــرف عاشقــش شـــدم! تــا حالا تــوو چشـــای مـــادرت نگاه کـــردی تــا معنـــی عشقــــو بفهمــــی؟!

♥ فرزند عزیزم:
آن زمان که مرا پیر و از کار افتاده یافتی،
اگر هنگام غذا خوردن لباس هایم را کثیف کردم و یا نتوانستم لباس هایم را بپوشم…
اگر صحبت هایم تکراری و خسته کننده است، صبور باش و درکم کن…
یادت بیاور وقتی کوچک بودی مجبور می شدم روزی چند بار لباس هایت را عوض کنم…
برای سرگرمی یا خواباندنت مجبور می شدم بارها و بارها داستانی را برایت تعریف کنم…
وقتی نمی خواهم به حمام بروم مرا سرزنش و شرمنده نکن…
وقتی بی خبر از پیشرفت ها و دنیای امروز سوالاتی می کنم، با تمسخر به من ننگر…
وقتی برای ادای کلمات یا مطلبی حافظه ام یاری نمی کند، فرصت بده و عصبانی نشو…
وقتی پاهایم توان راه رفتن ندارند، دستانت را به من بده… همان گونه که تو اولین قدم هایت را کنار من بر می داشتی…
زمانی که می گویم دیگر نمی خواهم زنده بمانم و می خواهم بمیرم، عصبانی نشو… روزی خود می فهمی…
از این که در کنارت و مزاحم تو هستم، خسته و عصبانی نشو…
یاریم کن همان گونه که من یاریت کردم…
کمک کن تا با نیرو و شکیبایی تو این راه را به پایان برسانم…

فرزند دلبندم، دوستت دارم…

این مطلب را به اشتراک بگذارید...
Ads J
Ads J

درباره نویسنده

میثم محمدی

متخصص آی تی، طراح وب سایت، کارشناس سئو و پشتیبانی وب سایت، مدیر وب سایت «به روز آى تى»، مدير فروشگاه اینترنتی ماچو، مدرس طراحی وب سایت و فارغ التحصيل كارشناسى مترجمى زبان انگليسى

مطالب مرتبط

45 نظر

  1. asal

    دیگران بهش میگن ولنتاین ….. ولی امثال من بهش میگن سه شنبه
    یعنی چی؟ معنیشو نفهمیدم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ?:-)
    میشه یه توضیح بدین؟لطفا؟ببشیداااااااااااااا

    پاسخ دادن

نظر دادن (انجمن پرسش و پاسخ)

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


+ 4 = 9

Ads K